Bach til børn

Er du interesseret i at give dine børn Bachs Blomsterremedier? Læs om temadag længere nede på denne side.

Der er flere ting, der er gode at vide, inden du går i gang.

For at virkningen skal være mest effektiv, skal man kende remedierne og barnets psyke så godt, at man kan identificere den negative følelse (vrede, hysteri, angst mm) og udvælge det tilhørende remedie. Alle kan sætte sig ind i denne enkle behandlingsform ved at læse om remedierne i relevant litteratur - se litteraturlisten, eller se remedielisten. Man kan også opsøge en Registreret Bachterapeut, der vil have den fornødne viden om remedierne. Bachremedierne er lavet af fortyndede blomsteressenser, og er derfor naturlige og uden kendte bivirkninger. De har været brugt også til børn og gravide siden 1920′erne, og er sikre for alle. Man kan bruge op til 6-7 ad gangen, men til børn bruger jeg ofte kun 3-4 remedier, da børn sjældent er så komplicerede i deres følelsesliv. Remedierne er for normale børns normale følelsesudsving, som med fordel kan behandles med Bachremedierne. Vi har som bachterapeuter meget gode erfaringer med:

   Mørkeræd og anden frygt og ængstelse, f.eks. frygt for tandlæge, læger

  Jalousi, f.eks. i forhold til søskende

  Hysteri og opmærksomhedkrævende adfærd

  Lavt selvværd

  Følger af traumer, f.eks. en voldsom fødsel, konflikter i hjemmet o.a.

  Sorg over at have mistet, være flyttet, blive ’skilt’

  Sensitive børn der kan have brug for en beskyttelse mod for mange stimuli

  Skyldfulde børn

  og masser af andre problemer

Det er min erfaring, at børn reagerer hurtigt på Bachremedier. Man skal som min. regne med at prøve en behandlingsflaske (en 30 ml flaske, hvori bachterapeuten har kommet remedier til 3 uger). Ved mere rodfæstede problematikker kan man gentage med endnu en behandlingsflaske. Er der ingen virkning efter denne periode, kan det skyldes, at en ukyndig har udvalgt forkerte remedier, eller at barnet skal have anden form for behandling. Vi ser sjældent manglende effekt, men jeg må understrege, at Bachremedier gives for følelser, ikke for fysisk sygdom. Man behandler altså personen ikke sygdomme. Det er Dr. Bachs filosofi. Læs mere her:

Læs mere om Bach til børn i vort temahæfte

Bach til børn temadag  

Du hører om Bachremedier specielt til børn, case og øvelse der er lærerige, og du får mulighed for at tale om egne børn.

Kurser arrangeres efter behov. Mail hvis du er interesseret.

Pris: 800 kr.

Prisen dækker kurset og kompendium. For alle med basisviden svarende til Trin 1. 

Jeg har planer om i 2014 i forbindelse med bogudgivelse at lave workshops for forældre, der ikke har viden om Bachremedier. 

Jan. 2014: Min bog om Bach til børn er på vej til et forlag.