ØNSKER DU AT UNDERVISE I BACHTERAPI OG/ELLER AT

BLIVE GODKENDT BACH TRIN 1 LÆRER?

Læs nedenstående tekst i brochuren Download

Mange har gennem tiden spurgt , hvordan man bliver Bachlærer. Der har ikke før nu været mulighed for at blive uddannet. Bachterapeutuddannelsen er gået fra at blive styret af Nelsons, (dem der distribuerer Bachremedier i hele verden) til, at det nu er Bach Centret, (som registrerer Bachterapeuter, udgiver bøger, laver modertinkturer i naturen omkring centret m.m.).

Bach Centret har givet mig lov til at uddanne flere Trin 1 lærere og senere Trin 2 og Trin 3 lærere.
Jeg personligt skal nå en hel masse de næste ti år, inden jeg formentlig trækker mig fra de helt store opgaver.
Så det er ikke spor for tidligt at få startet den lange proces med først at uddanne Trin 1 lærere i år og på et ukendt tidspunkt at gå videre med Trin 2-Trin 3 lærere.

Uddannelsen til underviser går gennem 3 trin:
1. Modul:
3 dages kursus enten i Silkeborg (d. 29/9-1/10-17) eller København (d. 24-26/11-17) .
Her lærer man at undervise i Trin 1 materialet. Man kan køre alle de kurser, man kan få fyldt op. MEN man skal have Modul 2-3 (se nedenfor) for at kunne udbyde godkendte Trin 1 kurser!

2. Modul:
Hvis man ønsker at blive GODKENDT TRIN 1 LÆRER, skal man i gang med at undervise grupper på min. 4-5, samlet set i min. 45 timer. Det betyder, at man kan lave homeparties á 3-4 timer, aftenskoleundervisning, hele dage, et weekendkursus o.a. i dele af eller hele materialet.
Disse timer skal dokumenteres, man skal sende planlægning/oplæg om kurserne, og man modtagersupervision på kursusmateriale m.m. af Susanne Løfgren.

3. Modul:
Man skal sende en lille video af sin undervisning til Susanne Løfgren.
Herefter kan man godkendes og af Bach Centret få licens som Godkendt Trin 1 lærer på Den Internationale Bachterapeutuddannelse. 

Hvilke krav stilles til ansøgerne?
1.
Man skal være registreret Bachterapeut, det vil sige, at man har fuldført HELE Bachuddannelsen og har ladet sig registrere. 
2.
Man skal have erfaring i at udvælge Bachremedier til andre, hvilket betyder, at man skal have arbejdet med klienter, en hel del endda, selvom jeg ikke kan sætte tal på. Man kan ikke svare på de studerendes spørgsmål, hvis man kun har givet remedier til sig selv og sin mor :-)
3.
Man skal brænde for den klassiske måde at arbejde med Bachremedier på, det vil sige følge de etiske regler, der er for Bachterapeuter.
4.
Man skal følge det materiale, der hører med til det internationale Trin 1 kursus, selvom man godt må 'krydre' det lidt med egne påhit. Materialet udleveres på Bachlærer kurset.
5.
Man må meget gerne have undervist før, eller instrueret nogle i noget, altså haft en form for formidlende rolle, så man ikke er helt uvant med at stå foran en forsamling, der skal lytte i lang tid på en.
6.
Man skal være åben og rummelig og gerne have et glimt i øjet, så det ikke bliver for kedeligt.
7. 
Har man et godt netværk i forvejen, er det super. Det var grunden til, at jeg i sin tid fik lov til at blive koordinator for uddannelsen. Det gør det lettere at skaffe kursister.
8.
Vigtigst af alt: Man skal brænde for at formidle Bachs filosofi og remedier. Ingen af os 5 Bachlærere i DK kan leve af at undervise i Bach. Der skal arbejdes for at få deltagere, man skal holde styr på administration og lokaler m.m.

Prisen for 3 dages kursus
Er 6.300 kr., der kan betales i 2-3 rater inden kurset. Prisen er den samme uanset, om man kun tager Modul 1 eller alle 3 moduler. Prisen inkluderer adgang til al det materiale, man får brug for til at undervise på Trin 1 (kompendie, power point, vejledning til lærer m.m.)
Se detaljer for betaling i brochuren
Begrænset plads til 10 pr. kursus. Kurset udbydes formentlig ikke i de næste 10 år.

Er du tændt?
Brænder du for at blive Trin 1 lærer, at kunne modtage al det materiale, der hører til, at kunne kalde dine kurser for 'godkendt af Bach Centret' og komme med i lærer-teamet, så send en mail, hvor du skriver noget om dine forudsætninger til Susanne på mail@casu.dk

Jeg glæder mig til at hilse dig velkommen på kurset :-)

Knus Susanne