Ny bog om One Point Reflexology

Denne e-bog er blevet til gennem mange års arbejde som zoneterapeut og som underviser i zoneterapi på min skole i Danmark og Sverige
og som koordinator for Bachterapeut uddannelsen i Skandinavien.

Den er resultatet af et livs søgen efter blide, men effektive metoder til balance og helbredelse.

Ud af denne søgen har jeg udviklet en zoneterapeutisk metode, som jeg har kaldt One Point Reflexology.

Metoden er udviklet til alle, der søger enkle metoder til opretholdelse af sundhed og livsglæde.

Bogens principper kan sagtens bruges af ikke-zoneterapeuter. Der er masser af information, viden og inspiration til alle med interesse i sammenhængen mellem krop-sind-sjæl.

Denne bog lærer dig ikke grundlæggende zoneterapi men anviser, hvordan du kan bruge andre redskaber sammen med de zoner, du benytter til behandling.

Brugen af de kendte reflekszoner kan bl.a. læres gennem selv at studere zoneterapi til eget brug.

Ønsker man at lære zoneterapi på et professionelt niveau, anbefales det at tage en anerkendt uddannelse til zoneterapeut.

Bogen består af 6 afsnIt

I afsnit A kan du læse om den korte introduktion til One Point Reflexology.

Herefter følger Personlighedens 4 legemer, og hvordan det fysiske og æteriske legeme (livsenergien) næres.

Afsnit B er det største kapitel og handler om basal meridianlære. Læseren introduce-
res til bl.a. 5 elementmodellen, der kan bruges til at forstå energi flowet i kroppen, og hvordan man udnytter denne viden til at styrke sig selv og andre.

I dette afsnit findes øvelser, der hjælper læseren med at forstå de energetiske love på det æteriske plan, og hvordan man kan kombinere meridianlære med zoneterapi.

Afsnit C består af flere emner: Behandling af personlighedens andre to legemer:

Det astrale og det lavere mentale, som repræsenterer vore emotioner og tankeformer (sindet).

Betydningen af den terapeutiske samtale og brug af Bach Blomsterremedier og hvordan man kan hjælpe sig selv og andre til en bedre følelsesmæssig balance.

Bogen introducerer læseren til Dr. Bachs filosofi, der handler om, hvordan følelser og

tanker ofte er den egentlige årsag til sygdom.

Afsnit D omhandler healing og det spirituelle menneske, og hvordan man kan kombinere ældgammel visdom med zoneterapi og få en mere effektiv og dybdegående behandling.

I dette afsnit beskrives metoder til at komme i bedre kontakt med sin sjæl, og hvordan dette kan hjælpe en som terapeut.

Her findes endvidere 3 cases om One Point Reflexology metoden.

I afsnit E kan du læse om min rejse mod One Point Reflexology.

I afsnit F findes relevante links som hjælp til litteratur og kurser.

Som en ekstra bonus tilbydes læseren et link til en gratis meditation, der kan hjælpe en med at blive nærværende i hverdagen og som optakt til One Point Reflexology behandlingen.