Kurser i sjælens sprog, Healing m.m.

“ Mange oplever en tomhed, som får os til at forsøge at udfylde denne tomhed med mad sukker, stimulanser, oplevelser, træning eller andre ydre faktorer.
I virkeligheden er problemet, at der ikke er overensstemmelse i mellem den indre virkelighed, som gemmer på vores sande selv og så det liv, vi lever. Udtryk som ”jeg ikke får lov til at være mig selv”, jeg har ikke mulighed for at udtrykke mig, som den, jeg egentlig er” er naturlige for denne tomhed.
Vi sidder i saksen, så længe vi peger på ydre omstændigheder, for nøglen ligger i at få kontakt med den indre virkelighed, hvor igennem sjælen kommunikerer.

Formålet med undervisningen er at give deltagerne viden og indsigt i sammenhæng mellem de indre bevidsthedstilstande, sjælens rolle, og den ydre virkelighed og det liv, vi lever.
På kurser arbejder vi med kontakten til det højere selv, vores sjæl og bevidsthed, så den kan manifesterer sig i livet, og vi kan lyse vejen op for os selv og dermed for andre.
På alle kurser arbejder vi med meditation, oplæg, øvelser, energiarbejde og på nogle af kurserne også drømmetydning”.
Susan Kristiansen.

Download brochure om alle Casu kurser

Introduktion til vores energisystem
2 dage á 7 timer (14 timer)

Introduktion til energetisk anatomi, de 4 legemer og chakrasystemet. Sammenhæng imellem den fysiske krop og energisystemet, som er Sjælens og bevidsthedens kanaler til at udtrykke sig i verden.
Underviser: Susan Kristiansen
d. 13-14/4-19.
Sted: Ledreborg, Lejre.
Pris: 2150 kr. inkl. materiale.
Flere kurser sættes op senere.
Dette kursus kan tages af alle.

Vores bevidsthed og sjæl 1 og 2
2 x 2 dage á 7 timer (28 timer)

Bevidsthedens og energifeltets sprog og chakrasymboler. Vi har fokus på, hvordan vores sjæl gennem bevidstheden forsøger at vejlede os og styre os i den rigtige retning.
Vi ser på, hvordan vi kan samarbejde med vores sjæl, så vi får større og større overensstemmelse mellem hvem vi er, og hvad vi er her for.
Underviser: Susan Kristiansen
d. 11-12/5-19 og d. 29-30/6-19.
Sted: Ledreborg, Lejre.
Pris: 2150 kr. inkl. materiale.
Ønsker du dette kursus, kræves at du har kurset Intro til vores energisystem eller tilsvarende.

Introduktion til vores kosmiske arv og sjælshoroskopet
2 dage á 7 timer (14 timer)

Her har vi fokus på, hvordan vi yderligere kan løfte lyset i os selv, åbne hjertet og understøtte andres spirituelle vej i livet. Der vil være individuelt arbejde med udgangspunkt i det personlige sjælshoroskop.
Underviser: Susan Kristiansen
Dato fastsættes snart
Sted: Ledreborg, Lejre.
Pris: 2150 kr. inkl. materiale.
Forudsætter ovenstående kurser i esoterisk psykologi eller samme indsigter og viden erhvervet på anden vis.
Er du i tvivl, så send Susan en mail: krudthuset@mail.tele.dk

Bemærk
Flere overbygnings-kurser om vore spirituelle legemer med Susan forventes planlagt.

Den terapeutiske samtale
2 dage á 7 timer (14 timer)

Gennem oplæg og øvelser udvikler du dine kommunikations-færdigheder.
Denne del giver dig de nødvendige redskaber til de gode og dybe samtaler, du skal have med dine klienter.
Underviser: Susan Kristiansen.
d. 20-21/2-20.
Sted: Ledreborg, Lejre.
Pris: 2150 kr. inkl. materiale. Flere kurser sættes op i 2020, så det passer, når man følger Holistisk Terapeut Uddannelsen og går frem blok for blok.
Dette kursus kan tages af alle uden forudgående kurser.

At sætte Sjælskurs og få alle legemer i balance (Modul 6)
2 dage á 7 timer (14 timer).

På dette kursus lærer du, hvordan man ved at sætte sin kurs ud fra Sjælens hensigt, kan få personlighedens legemer (det fysiske, æteriske og sindet) til at rette ind.
Vi ser på, hvordan man skelner mellem Sjælens hensigt og personlighedens illusioner.
Underviser: Susanne Løfgren
d. 10-11/10-20.
Sted: Ledreborg, Lejre.
Pris: 2150 kr. inkl. undervisningsmateriale +
Meditations lydfil (Mp3)
Dette kursus kan tages selvstændigt af alle.

Healing (Modul 7)
2 dage á 7 timer (14 timer).

På dette kursus får du fat i dine healende energier. Vi arbejder med healing gennem fodzoner, på chakraer, eller hvor vi inspireres til at lade energien flyde igennem.
Du lærer at beskytte og rense dig selv.
Underviser: Susanne Løfgren
d. 7-8/11-20.
Sted: Ledreborg, Lejre.
Pris: 2150 kr. inkl. diverse materiale om healing og beskyttelsesritualer
Dette kursus kan tages selvstændigt af alle.

For tilmelding, kontakt Susanne Løfgren 

Download brochuren med alle Casu kurser