Kurser i krop-sind-sjæl
Se venligst sidst længere nede på siden her, hvis du er interesseret i efterudd. for Bachterapeuter.

At sætte Sjælskurs og få alle personlighedens 4 legemer i balance (for alle)
2 dage á 7 timer

På dette kursus lærer du, hvordan man ved at sætte sin kurs ud fra Sjælens hensigt, kan få personlighedens legemer (det fysiske, æteriske og sindet) til at rette ind. Vi overhører/ignorerer ofte den indre stemme og kommer ud af kurs.
Vi ser på, hvordan man skelner mellem Sjælens hensigt og personlighedens illusioner.
Underviser Susanne Løfgren
Sted og dato
Ledreborg Slot, Lejre. Alle dage kl. 10-17. Vælg mellem disse dage:
d. 25/11+ 9/12-20
d. 23-24/1-21
Pris
2150 kr. inkl. undervisningsmateriale + Meditations lydfil (Mp3)
Tilmelding, kontakt Susanne Løfgren 

*****

Healing (for alle)
2 dage á 7 timer

På dette kursus får du fat i dine healende energier. Vi arbejder med healing gennem fodzoner, på chakraer, eller hvor vi inspireres til at lade energien flyde igennem.
Du lærer at beskytte og rense dig selv.
Underviser Susanne Løfgren
Sted og dato
Ledreborg Slot, Lejre. Alle dage kl. 10-17. Vælg mellem disse dage:
d. 21-22/11-20
d. 28/11 + d. 11/11-20
Pris

2150 kr. inkl. diverse materiale om healing og beskyttelsesritualer
Tilmelding, kontakt Susanne Løfgren 

*****

Introduktion til menneskets energisystem (for alle)
2 dage á 7 timer
Introduktion til energetisk anatomi, de 4 legemer og chakrasystemet.
Sammenhæng imellem den fysiske krop og energisystemet,
som er sjælens og bevidsthedens kanaler til at udtrykke sig i verden.
Underviser
Susan Kristiansen
Sted og dato
Ledreborg Slot, Lejre. Alle dage kl. 10-17. Vælg mellem disse dage:
d. 29-30/8-20
Pris
2150 kr. inkl. diverse materiale om healing og beskyttelsesritualer
Tilmelding, kontakt Susanne Løfgren 
*****

Vores bevidsthed og Sjæl (for alle)
2 dage á 7 timer

OBS! For at deltage på dette kursus skal du enten have kurset i ‘Introduktion til menneskets energisystem’ eller lign. viden.
Bevidsthedens og energifeltets sprog og chakrasymboler.
Vi har fokus på, hvordan vores sjæl gennem bevidstheden forsøger
at vejlede os og styre os i den rigtige retning.
Vi ser på, hvordan vi kan samarbejde med vores sjæl,
så vi får større og større overensstemmelse mellem
hvem vi er, og hvad vi er her for.
Underviser
Susan Kristiansen
Sted og dato
Ledreborg Slot, Lejre. Alle dage kl. 10-17. Vælg mellem disse dage:
d. 26-27/9-20
Pris
2150 kr. inkl. diverse materiale om healing og beskyttelsesritualer
Tilmelding, kontakt Susanne Løfgren 

*****

Kurser specifikt for Bachterapeuter og studerende med min. Trin 2

Vi øver Bach-samtalen på klienter på skolen
2 dage á 6 timer

Om formiddagen begge dage arbejder deltagerne sammen 2 og 2
på en udefrakommende klient i det omfang, at disse kan ’skaffes’.
Den ene deltager er terapeut, den anden er observatør.
Man hjælper hinanden gennem at være hinandens livline og evaluere sammen.
Dagen efter skifter man roller.
Eftermiddagen bruges til under supervision at gennemgå de behandlinger, der er udført.
Underviser
Susanne Løfgren
Sted og dato
Ledreborg
Arrangeres efter behov.

Silkeborg
Arrangeres efter behov.

Pris: 2300 kr. inkl. materiale og bevis samt kaffe/the/snacks.

*****

Bachterapi til børn
2 dage á 6 timer

Dagene skal bruges til at blive dygtigere til at behandle børn og unge.
Første dag er der oplæg om, hvilke Bachremedier, der især egner sig til børn.
På anden dagen har vi samtaler med forskellige forældre om det barn, de ønsker, der skal behandles.
Vi har ikke børnene med i undervisningen, da det er for voldsomt for dem.

Sted og dato
Ledreborg
d. 27-28/1-2020, kl. 10-16

Silkeborg
d. 3-4/2-2020, kl. 10-16

Pris: 2300 kr. inkl. materiale og bevis samt kaffe/the/snacks.

*****

Typeremedierne i dybden
2 dage á 6 timer

Typeremedierne gennemgås, og alle bliver dygtigere til at typebestemme klienter.
Vi kommer også til at arbejde praktisk gennem demonstrationer,
hvor Susanne og deltagerne prøver at typebestemme.

Sted og dato
Ledreborg
d. 23-24/3-2020, kl. 10-16

Silkeborg
d. 20-21/4-2020, kl. 10-16

Pris: 2300 kr. inkl. materiale og bevis samt kaffe/the/snacks.

*****

Den spirituelle dybde i Bachremedierne
2 dage á 6 timer

På dette kursus kommer vi dybere ind i remedierne og lærer om den specielle sjælskvalitet,
de hver især besidder.
Vi ser på, hvordan disse kvaliteter kan bruges på den spirituelle rejse, vi alle er på.

Sted og dato
Ledreborg
d. 8-9/6-2020, kl. 10-16

Silkeborg
d. 24-25/8-2020, kl. 10-16

 Pris: 2300 kr. inkl. materiale og bevis samt kaffe/the/snacks.

*****

Lær at sætte mål og Sjælskurs for behandlingen og for livet
2 dage á 6 timer

Ved at sætte et konkret mål for behandlingen, bliver det tydeligere, hvilke remedier, der bør udvælges.
Vi går videre end de personlige mål og lærer at sætte Sjælsmål
ved at se på den længsel, som Dr. Bach talte om.
Vi ser ofte kun de ydre ubalancer, fordi det er disse, vi vælger Bachremedier ud fra.
Men hvad ligger der bag? Hvor vil klienten dybest set gerne hen?

Sted og dato
Ledreborg
d. 21-22/9-2020, kl. 10-16

Silkeborg
d. 2-3/11-2020, kl. 10-16
Pris: 2300 kr. inkl. materiale og bevis samt kaffe/the/snacks.