NY 
HOLISTISK Terapeut Uddannelse


Fremtidens behandler vil være en, der forstår at bruge energimedicin og kan heale mennesker, så de kan komme videre i deres personlige og spirituelle proces.

Casus nye uddannelse er baseret på 25 års erfaring i at arbejde ud fra et holistisk menneskesyn (krop-sind-sjæl).

Læs brochuren hvor du kan se de forskellige kurser/moduler, som uddannelsen består af samt datoer download her

Hvad er Holistisk Terapi (HT)
HT er en holistisk metode, hvor man nærer og støtter alle personlighedens 4 legemer:
Det fysiske, det æteriske (meridianer, chakraer, akupressurpunkter), det emotionelle (følelserne) og det mentale (tankerne).

Healingen kommer fra Sjælen, derfor vil der være en del timer, hvor man lærer om de åndelige legemer, herunder Sjælen.
Man lærer, hvordan disse energier påvirker os, og hvordan Sjælen sætter gang i processerne, som påvirker sind og krop. 

Man arbejder både praktisk fysisk og intuitivt med inspiration fra sin højere bevidsthed (Sjælen).

Det er en metode, som kan bruges til personlig og spirituel udvikling, både en selv og evt. til at hjælpe andre med at finde deres vej.

Uddannelsen tager udgangspunkt i en fremtidsrettet behandlingsform, hvor man i højere grad anvender energi-terapi.
En af grundpillerne i uddannelsen er, at ubalancer er meddelelser og 'gaver', som vi kan lære at lytte til og modtage uden kamp.

Metoden består af flere redskaber

o   Den terapeutiske samtale, hvor hjælperen (terapeuten) stiller sig til rådighed for klientens proces.

o   Gennem samtalen sætter man mål for sit liv, netop nu og langsigtet.

o   Målet danner grundlag for den Sjælskurs, man sætter sig.

o   Hensigten er, at energierne i alle personlighedens legemer ’retter sig ind’ efter den Sjælskurs, der er sat af modtageren af behandlingen.

o  Efter afslutning af samtalen arbejdes i praksis og intuitivt .

o  Der gives let berøring eller healing gennem udvalgte fodzoner og akupressurpunkter.

o   Bach Blomsterremedier bruges til at støtte sindet (tanker og følelser).

o   Meditation og intuning på sit Sjælsplan.

Hvordan er uddannelsen opbygget?

Uddannelsen er udformet således, at man gradvist gennem 19 kurser á 2dage lærer alle
de nødvendige redskaber i denne holistisk behandlingsmetode at kende.
Vi gennemgår de 4 legemer, og du lærer metoder, som kan nære/støtte dem.
Vi bygger videre på den holistiske metode og underviser i Sjæl og Ånd samt de metoder, der kan bruges som adgang til det intuitive plan.

Der undervises i flg. fag/emner:

Zonepunkter på fødderne, æterisk energi, bl.a. gennem meridianlære og 5 element teori, psykologi med vægt på den terapeutiske samtale, Bach Blomsterremedier (Trin 1 og Trin 2 på Bachterapeut-uddannelsen indgår), åndsvidenskab med bl.a. esoterisk psykologi, teori om Sjæl og Ånd, chakraer, drømmenes betydning, healing og meditation.

Der er både teoretisk og praktisk undervisning, hvor man øver på hinanden og har lettere hjemmeopgaver. Lærerne er erfarne og benytter deres intuition, når de underviser, hvilket betyder, at vi høj grad ’følger flowet’ i gruppen, til gavn for deltagerne.
Gruppen er vigtig, og man får stort udbytte af at dele sine erfaringer i en gruppe.
Du vil opleve, hvor stærk gruppeenergien er, især når vi mediterer eller arbejder intuitivt.

Da Holistisk Terapeut uddannelsen er helt ny og ikke tidligere er set på uddannelsesmarkedet, er det svært at sætte den ind i en ’kasse’. Det er både en fysisk behandlingsmetode med zoneterapi som redskab, en næsten fuldendt Bachterapeut-uddannelse, et 50 timers meridiankursus, en ny healeruddannelse, og et personligt og spirituelt udviklingskursus med en masse viden om Sjæl og Ånd.

Hvad kan man bruge uddannelsen til?
Målet er, at deltagerne lærer, hvordan man gennem samtale og healende behandling kan 'åbne op' for først og fremmest sin egen, og siden hen andres Sjælsenergi.
Ved at arbejde fra Sjæl til Sjæl kan man hjælpe andre hen imod at genskabe/vedligeholde sin egen sundhed.
Når man forstår hensigten bag sygdom og kriser, er man bedre stillet, end hvis man tror, at alt er tilfældigt.
De, der deltager, kan blive guider for andre mennesker, der ønsker at arbejde med sig selv og dette effektive 'hjælp til selvhjælps-system'.

Underviserne er erfarne terapeuter og lærere
Læs mere

Filosofien bag

Vi er begge inspireret af flere forskellige vise mennesker, men vi er især dybt forankret i Dr. Bachs filosofi omkring sundhed/sygdom:

Sygdom skabes af en konflikt mellem personligheden og Sjælen.

Dette citat fra Dr. Bach betyder, at hvis vi ikke lever i overensstemmelse med den, vi dybest set er, kan der opstå ubalancer i både sindet og kroppen.
Når vi lever et stresset liv, hvor der ikke er plads til at være i naturen, fordybelse og meditative oplevelser, kan vi blive både syge og kede af det.
Ved at hjælpe først os selv og siden andre med at finde ind til, hvad konflikterne er opstået af, kan vi finde vejen til sundhed.
Sundhed handler ikke om at stresse kroppen med uopnåelige fysiske mål, det er meget vigtigere, at sindet er i balance. Et sundt sind vil f.eks. have lyst til sund levevis, uden kamp.

Vi vil bl.a. lære dig, hvordan man opnår balance i sindet!

Hvem kan deltage?
Målgruppen er mennesker, der intuitivt ved, at energibehandling er vejen frem. Man skal være åben for at lære mere om sammenhængen mellem krop-sind og sjæl.
Man skal også være villig til at arbejde med sig selv, naturligvis i et frit og trygt miljø og under supervision fra os to garvede terapeuter. 
Når man selv har gennemgået en dyb proces, vil man blive en bedre rådgiver for andre.
De, der deltager, kan blive guider for andre mennesker, der ønsker at arbejde med sig selv i dette 'hjælp til selvhjælps-system'.

Hjemmearbejde
Man skal være indstillet på at dygtiggøre sig gennem lettere hjemmearbejde og ved at hjælpe andre undervejs i forløbet. Dette kan sagtens tilpasses en hverdag med job.

Merit
Da uddannelsen lægger op til, at vi arbejder i grupper, er det vigtigt, at man kommer alle kursusgange.
Hvis du f.ex. i forvejen har Bachuddannelsens Trin 1 og/eller Trin 2 kan du få merit for disse kurser.
Send en forespørgsel til Susanne på mail@casu.dk

Pris
For 2 dages kursus er prisen 2150 kr.
Følger du hele forløbet og ikke får merit skal du igennem 19 kurser á 2150 kr.

Tilmelding
Man sender en mail til Susanne Løfgren for at oplyse, at man gerne vil med på holdet.
Man er sikret sin plads, når man har betalt til
Mobilepay: 46831 eller Konto: 2403-6447945817 (Nordea).

Dato og pensum
Download brochuren

Sted
Dette er endnu ikke afgjort, men målet er, at det skal være smukt, stille, have en god energi og ligge på Sjælland. Vi kan hjælpe hinanden med kørsel til og fra station/bus.

Kontakt
Arrangør: Casu v/Susanne Løfgren
mail@casu.dk
Mail er den hurtigste vej til kontoret.

Vi håber, vi ses!

Venlig hilsen

Susan Kristiansen og
Susanne Løfgren, Skoleleder og underviser

 

 

 

 

 
chakra den vi bruger.jpg

Mangler du flere informationer?

Hvis du vil vide mere, så kontakt mig endelig. mail@casu.dk

Vi er alle på en rejse. Jo mere vi bevidste, vi er om, hvorfor rejsen nogle gange synes besværlig, jo lettere er det at leve og få det bedste ud at turen. Lad os være dine rejsefører for en stund. God rejse! Kærlig hilsen Susan Kristiansen og Susanne Løfgren