Zoneterapiuddannelsen i detaljer

Her præsenterer vi pensumplanen for vort næste zoneterapeuthold (Hold 20), der starter jan. 2015 i København og slutter 2016

Uddannelsen er opdelt i moduler som kan tages på A og B niveau.

Ønsker du at tage hele zoneterapeutuddannelsen, tilmelder du dig som studerende alle relevante moduler på A niveau.

Ønsker du blot at supplere din viden, kan du plukke af vort program og blive studerende på B niveau.

Zoneterapeutuddannelsen på A niveau består af flg. moduler: 

 1. Grundkursus i zoneterapi
  Modul 1 (3 weekends) suppleret med Modul 2 (1 weekend). I alt 8 dage.
 2. Meridianlære
  Modul 1  (3 weekends) og Modul 2 (1 weekend). I alt 8 dage.
 3. Udvidet zoneterapi
  (7 weekends)
  For 1-2-3: +50 timer online.
 4. Tillægsfag
  Modul 1: Ernæring (4 dage), Bachterapi Trin 1 (3 dage) og Psykologi (7 dage)
  samt 15 timer online.
  Modul 2: Klinikdrift, klientbehandlinger, praktik, prøver og eksaminer
  (i alt 7 dage).
  Førstehjælp tages hos relevant kursusudbyder inden uddannelsen afsluttes.
 5. Anatomi/fysiologi (200 timer) og sygdomslære (100 timer).
  Vi henviser til www.likam.dk eller www.samhita.dk

Læs brochuren om de spændende fag, uddannelsen er sat sammen af.

Bemærk!

For at vi kan holde prisen nede, skal du selv printe materiale, men du behøver ikke printe så meget. Du kan have det meste på en bærbar computer eller I Pad.

Vi forventer , at du har adgang til PC , I Pad og evt. printer.

Den høje standard skabes ikke kun af os!

Vi forventer, at vore kursister forbereder sig hjemme og læser de kompendier m.m., vi fremsender samt løser studiespørgsmål.
Man lærer rigtigt meget på skolen, men ved at studere hjemme kan du virkelig blive dygtig. Vi forventer en arbejdsindsats på ca. 2-3 timer pr. uge i gennemsnit. Herudover kommer de ca. 4 timer pr. uge, der skal til som forberedelse til anatomiundervisningen.

Uddannelsen på A niveau giver dig ret til at blive RAB registreret og FDZ zoneterapeut, når du har taget eksamen i anatomi/fysiologi og sygdomslære.

Pris
Vi har dumpet prisen- men ikke kvaliteten!
Prisen gælder kun så længe, krisen kradser!
Den samlede pris for zoneterapeutuddannelsen for studerende på A niveau (Hold 19) er på
39.000 kr. (normalpris 59.000 kr.)

Man betaler 2.000 kr. ved tilmeldingen, som er bindende.
Resten betales i 30 rater á  hver den første i måneden fra d. 1/1-15 til og med d. 1/2-16.

Eksamen skal betales særskilt
Betaling af skriftlig zoneterapieksamen (400 kr. betales senest d. 1/1-16, og for praktisk prøve i zoneterapi 750 kr. som betales senest 1/2-16.

Førstehjælp og klinikpraktik skal betales særskilt
til relevant udbyder og praktikstedet. Ofte kan man få førstehjælpskurser for 3-400 kr., og mange praktiksteder tager ikke betaling. 

Anatomi
Undervisning i anatomi skal betales særskilt til den kursusudbyder, du vælger.
Vi tilbyder anatomi online.

Praktiske oplysninger

Bank: Nordea, 4050 Skibby
Konto: 0333-   6447 945 817

Center For Alternative Sundhedsuddannelser
Casu
v/ Susanne Løfgren
Kontakt skolen på mail, det er lettere.
Tlf: 4640 6422

 

Download brochuren (pdf)