Bachremedier til præmature

Jeg har gode erfaringer med at udvælge remedier til  MENNESKER, uanset deres diagnose. Men jeg har også en baggrund som sygeplejerske og har arbejdet mange år som terapeut. Så følgende kan ses som en deling af erfaringer, men ikke som en opfordring til alle om at kaste sig ud i noget, man er meget usikker på. Resultatet kan blive, at man spreder mere usikkerhed hos f.eks. forældrene. 
Mærk efter hvad du er klar til!

Nu hvor advarslerne er leveret, kan vi samle os om erfaringerne.
I det følgende vil det handle om præmature, så kan vi i næste nyhedsbrev tage emnet særligt sensitive op.

Jeg bliver bl.a. brugt som konsulent til børn og unge, der blev født præmature. De får ofte problemer, når de starter i  institution/skole. Listen her er lånt fra en artikel af Jonna Jepsen.
Problemerne kan være:

 • Sen grov- og/eller finmotorisk udvikling 

 • Mental udvikling længere fremme end motorisk udvikling 

 • Tå-gang 

 • Koncentrationsbesvær 

 • Sanseintegrationsproblemer 

 • Aggressiv eller passiv adfærd 

 • Angst og utryghed (traumer) 

 • Separationsangst 

 • Lavt selvværd og manglende selvtillid 

 • Indlæringsvanskeligheder 

 • Sprogvanskeligheder 

De problemer, jeg har markeret med fed, har jeg brugt Bachremedier til. En behandlingsflaske skal ALTID udvælges individuelt, men der er fællestræk og dermed ofte de samme remedier, der kan bruges:
Valnød/Walnut til de sensitive, for lyd/lysintryk og beskyttelse mod for mange input. Det har virket rigtig godt på disse børn og unge.
Fuglemælk/Star of Bethlehem har jeg ofte givet, da disse børn har været igennem 'grimme' oplevelser i forbindelse med den tidlige fødsel og de første måneder på neonatalafdeling.
Lærk/Larch til at styrke selvtilliden.
Bævreasp/Aspen for at styrke tilliden til livet og få tryghed.
Ofte i kombination med:
Abeblomst/Mimulus for kendt frygt.
Kirsebærblomme/Cherry Plum til de raseriudbrud, som barnet kan opleve, formentlig pga. frustration eller overstimulering.
Der kan være mange andre relevante Bachremedier, men det vil afhænge af det enkelte barn.
Tilbagemeldingerne er positive, men generelt har disse børn ofte brug for Bachremedier i længere tid og kunne have glæde af dem on/off i livet.

Bachremedierne bør IKKE stå alene her!
Man skal huske på, at de heldige børn og forældre søger viden og benytter sig af mange andre tilbud: Sansestimulering, osteopati, psykoterapi, pædagogisk vejledning, kostfokus o.a.

En ildsjæl
En der hjalp mig, da jeg for 20 år siden fødte 6 uger for tidligt, er Jonna Jepsen, som efter at have fået præmature tvillinger søgte viden. Da man ikke vidste så meget dengang, gik Jonna igang med at samle viden og fagfolk omkring sig. Jonna har skrevet flere bøger, og er den, jeg vil anbefale dig, hvis du skal henvise forældre med præmature et godt sted.
Jonna Jepsen kører kurser for forældre til præmature og kan kontaktes her.
Læs selv mere her:
www.praematur.dk