Vi får meget få garantier i denne verden.
Shit really happens - sometimes.
Mange hændelser er vi ikke personligt herrer over, f.eks. naturkatastrofer, bilulykker, at vore børn bliver syge, at vi mister vort job osv. Så man kan sige, at der er al mulig grund til at have lov at være bange og bekymret.
MEN det går bare ikke!
Vi spilder vores liv på bekymringer, som ALDRIG bliver til noget, og dér kan der virkelig sættes ind. For det er en skam, hvis vi ikke får glædet os, når det går godt. Hvordan skal vi så samle kræfter til de uundgåelige kriser i livet, som vi alligevel ikke kan styre, men som vi kan beslutte os for, HVORDAN vi vil tackle.

Hvad kan du gøre?
At få opmærksomhed på, hvor megen energi, der går til ens unødige bekymringer, er en god start.
At acceptere dette som en del af personlighedens begrænsning er også vigtig, men ikke det samme som at acceptere, at det skal have lov til at styre dig.
At beslutte sig til at stoppe den automatiske tænkning/følelse er næste skridt.
Herefter kan man ty til flere redskaber: TFT, Hypnose, meditation og mange andre redskaber.
OG selvfølgelig Bachremedier - da da da daaa!

Her er et par forslag til, hvad man kan prøve, selvom vi alle ved, at det altid bør være en individuelt sammensat behandlingsflaske, man bør bruge.

Aspen - for angsten for alt det ukendte, alt det, man er bange for, kunne ske, hvis nu.... Man mangler tillid til, at der trods alt er styr på det hele på et andet plan.
Mimulus - for angst af kendt årsag (sygdom, økonomi m.m.)
Red Chestnut - når vi bekymrer os unødigt om vore kære.
Larch - når man ikke tror, at man er god nok og gør sig mange unødige bekymringer om, hvad andre tænker om ens evner.
Det samme gælder for:
Crab Apple - her er det blot bekymringen over kroppens eller ens hjems udseende, man bruger energi på.
Heather - når man bekymrer sig om alle sine små skavanker og taler for meget om dem.
Willow - kan bruges til den, der ikke kan få øje på, at livet er en gave. Der står ikke nødvendigvis nogen på lur for at såre en hele tiden.
Honeysuckle - dækker bekymringen for, om ens liv nogensinde kan blive så godt, som det var. Bach siger, at Honeysuckle bringer glæden ind i livet.
Glæden må vel være bekymringens modsætning.

Man kan også vælge andre.
Sidder der en af jer og tænker, hvorfor jeg ikke nævner Star, Gorse og Sweet Chestnut f.eks. for bekymring, så er forklaringen, at de ofte bruges, når der virkelig er noget at bekymre sig over.

Start idag
med at rydde op i bekymringerne - så du kan nyde dit liv, når du ikke har noget at bekymre dig over.
Når man er blevet dygtig til ikke at bekymre sig unødigt, er næste skridt at lade være at bekymre sig, selv når der er grund til det!
Det er nok mest for dem, der er avancerede elever i livets skole :-)