Crab Apple/Sødæble og Pine/Skovfyr

Her starter en serie om ‘Sammenligning af Bachremedier’ :-)
Første par på gulvet er: Crab Apple/Sødæble og Pine/Skovfyr.

Fællesnævneren er SELVKRITIK.

Crab Apple tilstanden handler om at kritisere sit ydre, man finder fejl på alle områder, som ikke lever op til ens høje krav for æstetik (skønhedssans). Det kan være ens ydre, ens hjem, omgivelserne, andre menneskers udseende og tøj, indretning, lugte, rengøringsniveau m.m. Crab Apples styrke er at skabe skønhed, så det er klart, at man ikke accepterer, det som ikke er smukt. Men med de høje krav følger en stor grad af selvkritik af egen krop, eget hjem m.m. Kroppen (vi) kan ikke lide at blive kritiseret, det skaber tristhed. Crab Apple lærer os at accepetere os selv, som vi nu engang ser ud.
Pine/Skovfyr står for at kritisere sig selv for alt, hvad man gør/ikke gør. Man bebrejder sig selv ved hver en lejlighed, og man har meget svært ved at rose sig selv, eller tage imod ros fra andre. Pine kan handle om, at man dybest set ikke synes, at man har ret til at være i livet. Måske har man oplevet ikke at være velkommen, måske er man bare så hård ved sig selv, at man oplever sig selv som uværdig til livet. Pine lærer os, at vi har lov til at lave fejl, være ufuldkomne, og ikke mindst har en MEDFØDT ret til at være her. Intet menneske kan give os den eksistensberettigelse, kun vort højere Selv.

Summa summarum: Brug Crab Apple for at elske dit udseende. Brug Pine for at elske at du er den, du er.

 

Disse to til børn
Fællesnævneren er SELVKRITIK.

Tilstande hvor man kan bruge Crab Apple til børn kan være til dem, der ikke kan lide at have fedtede fingre, være beskidt, er selektive med maden, hvis den ‘ser ulækker ud’, vil have skiftet tøj for meget, er for forfængelige, har svært ved stærke lugte, rod m.m.
Pine kan bruges til børn, der (måske skjult) bærer på skyld over skilsmisse og andre hændelser, til de der altid bebrejder sig selv og aldrig er tilfredse med det, de har præsteret, for dem som alt for ofte får skyld over noget, som ikke er deres skyld, dem der undskylder for meget og til de, der i for høj grad prøver at please andre kan der ligge en Pine tilstand bag.